גילאת גרינברג מבארת 5 מושגי נדל"ן שכל אחד מאיתנו חייב להכיר

מפרט טכני

מסמך המפרט את כל החומרים ושיטות הבנייה של הבית – בלוקים, חומרי האינסטלציה והסניטציה, מתגי החשמל ועוד. מסמך זה חשוב ביותר, ומומלץ מאוד לבדוק אותו לפני הרכישה, שכן לאיכות חומרי הבנייה השפעה ישירה על איכות החיים בבית ועל ההוצאות העתיד.

חוק המכר מחייב מוכר דירה חדשה לצרף לחוזה המכירה מפרט טכני מלא.  חשוב לשים לב במיוחד לסעיפים המתייחסים לתווי תקן, הממ"ד, איטום הגג, קירות הפנים, בידוד תרמי  והרכוש המשותף (גינה,גג מחסן וכו').

 

נסח טאבו (נסח רשום)

גילאת גרינברג מבהירה כי טאבו היא שיטת רישום הזכויות במקרקעי המקובלת בישראל.  נסח טאבו מעיד על מצבה של הדירה מבחינה משפטית: בעלות פרטית, חכירה, חובות המוטלים על הנכס כגון משכנתאות, עיקולים ועוד).

הנסח כולל גם מידע אודות זהות בעלי הנכס או החוכרים וכן הערות אזהרה, המתייחסות לחובות, משכנתאות, עיקולים, מינוי כונס נכסים ועוד. כל אדם רשאי להוציא נסחי טאבו, תמורת תשלום אגרה.

רצוי להוציא נסח טאבו של הדירה לפני ביצוע עסקה כלשהי, אם כי זוהי בדיקה ראשונית בלבד. למרות שכיום אפשר בקלות ובעלות נמוכה להזמין נסחי טאבו באמצעות האינטרנט, מומלץ לקבל את נסח הטאבו בדואר, שכן כך תקבלו נסח חתום על ידי הטאבו.

 

קבלן רשום

קבלן שרשום בפנקס הקבלנים ב"רשם הקבלנים". הרשם פועל מכוח חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט- 1969, בפיקוח שר הבינוי והשיכון.

בין היתר, הרשם מנהל את פנקס הקבלנים בו מופיעים כל הקבלנים הרשומים על פי סיווגם המקצועי (ענף הבנייה ו/או ענפי המשנה) והכספי (היקף הבנייה המורשה). המשמעות היא שקבלן רשאי לבצע עבודות הנדסה בנאיות רק במסגרת הסיווג שאושר לו. הקבלן מקבל מידי הרשם רישיון קבלן שנתי, והרשם עורך מעקב אחר רישום הקבלנים, עמידתם בסעיפי החוק ותשלום חובותיהם, ומעדכן את פנקס הקבלנים בהתאם.

טיפ מאת גילאת גרינברג: באתר משרד הבינוי והשיכון ניתן לצפות בפנקס הקבלנים וכן לקבל מידע אודות קבלנים שרישומם בוטל. לפני שעורכים הסכם עם קבלן, מומלץ ביותר לבדוק האם מדובר בקבלן רשום.

 

שמאי מקרקעין

זהו בעל המקצוע היחיד בישראל שרשאי על פי חוק לתת הערכת שווי לנכסי נדל"ן. הפנייה אליו נעשית כשרוצים למכור דירה ולקבוע את הסכום שמבקשים תמורתה, או כשרוצים לקנות דירה מיד שנייה. הערכת שמאי מקרקעין נחשבת להערכה האובייקטיבית והמדויקת ביותר.

השמאי מבצע מדידה מקיפה של שטח הדירה, קובע את מצבה הפיזי והמשפטי  (חכירה, בעלות פרטית וכו"), מתייחס למיקומה (האם היא נמצאת, למשל, ליד כביש ראשי סואן), לשווי השוק שלה, להיטלים ולמסים שונים, להיתרי הבנייה שניתנו על ידי העירייה וכו'. הדו"ח הנערך על ידי השמאי ומתאר את מצב הנכס מקרקעין ממבחינה כלכלית נקרא דו"ח אפס.

 

תב"ע (תכנית בניין עיר)

תוכנית בניין עיר. מטרתה להסדיר את ייעודי הבנייה המותרים בשטח גיאוגרפי מסוים. המונח "תוכנית בניין עיר" שגור בלשון הדיבור, אך בחוק הוא מכונה "תוכנית".

תוכנית בניין עיר מורכבת משני מסמכים – תשריט ותקנון. התשריט הוא מפה הערוכה על רקע מפת מדידה ובה מסומנים כבישים, רחובות, גושים, חלקות וקנה מידה. במפת התשריט ניתן לראות את מיקומי המגרשים ואת ייעודם.

תקנון הוא חוברת המגבילה או מזכה בזכויות בנייה. למשל, בנייה עד גובה מסוים באזורי תעשייה. ההוראות בתקנון מתייחסות לפרטים טכניים – גוש, חלקה, בעל הקרקע, שטח מגרש מינימלי שמותר לבנות עליו, מספר קומות או גובה מבנה, קווי בניין – המרחק המינימלי שצריך להיות בין גבול המגרש לקיר החיצוני של הבניין, אחוזי בנייה ושטח בנייה – שטח במטרים עליו צריך להבנות המבנה, ושטח המבנה באחוזים משטח המגרש, צפיפות דיור – מספר היחידות המרבי למגרש ועוד. במקרה של סתירה בין התשריט לתקנון, התקנון הוא שקובע.

לידיעת הקוראים: בזמן הקרוב תפרסם גילאת גרינברג מדריכים דומים נוספים. ניתן להישאר מעודכנים דרך הטוויטר שלה.

מושגי הנדל"ן שאתם חייבים להכיר - גילאת גרינברגhttps://www.yiron-tour.co.il/wp-content/uploads/2016/06/house.pnghttps://www.yiron-tour.co.il/wp-content/uploads/2016/06/house-150x150.pngeilonsנדל"ן בישראלגילאת גרינברג,מושגי נדל"ן,מפרט טכני,נסח טאבו,קבלן,תב"ע
גילאת גרינברג מבארת 5 מושגי נדל'ן שכל אחד מאיתנו חייב להכיר מפרט טכני מסמך המפרט את כל החומרים ושיטות הבנייה של הבית - בלוקים, חומרי האינסטלציה והסניטציה, מתגי החשמל ועוד. מסמך זה חשוב ביותר, ומומלץ מאוד לבדוק אותו לפני הרכישה, שכן לאיכות חומרי הבנייה השפעה ישירה על איכות החיים בבית ועל...